محصولات

مبدل سیگنال SSI به MODBUS تحتRS-485


مبدل سیگنال SSI به MODBUS تحتRS-485این تجهیز یک مبدل کوچک و مقرون به صرفه اما بسیار قدرتمند برای برنامه های کاربردی صنعتی است که می تواند اطلاعات رمزگذاری شده با پروتکل  SSI  را به سیگنال مدباس استاندارد تحت پروتکل سریال  RS485 تبدیل نمایند .
این تجهیزدر یک قاب با ابعاد کوچک و مناسب برای نصب بر روی ریل استاندارد DIN ارائه شده است .


بازگشت